1. Materiały graficzne i opracowania treści prezentowane w witrynie internetowej www.dammera.pl są własnością intelektualną Szkółki Roślin Ozdobnych „Dammera” i są objęte ochroną prawną na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.). Kopiowanie, powielanie i używanie zawartości witryny w celach innych, niż informacyjne, bez pisemnego zezwolenia Szkółki Roślin Ozdobnych „Dammera” jest zabronione.

2. Wszystkie logotypy i znaki towarowe prezentowane na stronie są prawną własnością odpowiednich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

3. Szkółka Roślin Ozdobnych „Dammera” zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości serwisu www, dokonywania w nim zmian oraz modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o własnych zamiarach. Użytkownik zapewnia, że w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

4. Szkółka Roślin Ozdobnych „Dammera” zastrzega, że korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Szkółka Roślin Ozdobnych „Dammera” nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie będzie przebiegało bez wad, błędów, czy przerw. Szkółka Roślin Ozdobnych „Dammera” nie udziela żadnej gwarancji że rezultat poszukiwań w serwisie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do: merytorycznej zawartości, dokładności, czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że gwarancja taka została jednoznacznie sformułowana w dokumencie sygnowanym przez Szkółkę. Szkółka Roślin Ozdobnych „Dammera” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.